bob手机综合

数控磨床

数(shu)控磨床

现货:大型bob手机综合 钻铣(xian)床(chuang),订制大理石(shi)精(jing)密(mi)磨(mo)床(chuang)。低价销(xiao)售:zxk5030,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)5000*3150*2000,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)梁(liang)(liang)(liang)(liang):zxk5030d,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)5000*3000*1800;xk6028,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)定(ding)梁(liang)(liang)(liang)(liang),加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)6000*2800*1400; xk6026,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)定(ding)梁(liang)(liang)(liang)(liang),zxk3434,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)定(ding)梁(liang)(liang)(liang)(liang),加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)3400*3400*600;? zxk2015,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)2000*1500*600,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)定(ding)梁(liang)(liang)(liang)(liang)。xk7050d 动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柱动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)梁(liang)(liang)(liang)(liang),加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)7000*5000*1600;zxk8050d,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)8500*5300*1600,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柱动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)梁(liang)(liang)(liang)(liang);xk5026,动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)台(tai)(tai)动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)梁(liang)(liang)(liang)(liang),加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)5300*2600*1800.欢迎定(ding)制数控非标设备(bei)。ZXK2010,ZXK4030D,XK6032,ZXK2525,ZXK2520D,zxk6060d,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)6000*6000*2000;大型动(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柱龙门zxk160-60d,加(jia)工(gong)(gong)范(fan)围(wei)(wei)(wei)(wei)16000*6000*3000.一批现货bob手机综合 铣(xian)床(chuang)、中(zhong)心出水(shui)内冷(leng)钻铣(xian)床(chuang) 暴力(li)U钻钻铣(xian)床(chuang)低价销(xiao)售。15028701518李经理,沧州铁(tie)林机床(chuang)有限生产大理石(shi)精(jing)密(mi)量具磨(mo)床(chuang)?
加工范围14米(mi)*6米(mi)*3米(mi)的重型(xing)精密(mi)动柱bob手机综合 铣床(chuang)(chuang)数控U钻龙门(men)钻床(chuang)(chuang) 龙门(men)钻铣床(chuang)(chuang)低价销售。定制大型(xing)龙门(men)磨床(chuang)(chuang)。特价zxk2020? 28万? zxk2520d? 30万
xk6028? 76.6万     zxk6036  86.6万   zxk3636  66.6万  zxk2828  60.6万