bob手机综合

bob手机综合 铣床

bob手机综合 铣床(chuang)

现(xian)货:大型(xing)bob手机综合 钻(zuan)(zuan)(zuan)铣床,订(ding)制(zhi)(zhi)大理石精密磨床。低价销售(shou):zxk5030,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)5000*3150*2000,动台(tai)(tai)动梁(liang):zxk5030d,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)5000*3000*1800;xk6028,动台(tai)(tai)定梁(liang),加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)6000*2800*1400; xk6026,动台(tai)(tai)定梁(liang),zxk3434,动台(tai)(tai)定梁(liang),加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)3400*3400*600;? zxk2015,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)2000*1500*600,动台(tai)(tai)定梁(liang)。xk7050d 动柱(zhu)动梁(liang),加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)7000*5000*1600;zxk8050d,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)8500*5300*1600,动柱(zhu)动梁(liang);xk5026,动台(tai)(tai)动梁(liang),加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)5300*2600*1800.欢迎(ying)定制(zhi)(zhi)数(shu)控非标设备。ZXK2010,ZXK4030D,XK6032,ZXK2525,ZXK2520D,zxk6060d,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)6000*6000*2000;大型(xing)动柱(zhu)龙门zxk160-60d,加(jia)(jia)工(gong)范(fan)(fan)围(wei)(wei)(wei)16000*6000*3000.一批现(xian)货bob手机综合 铣床、中心出水内冷钻(zuan)(zuan)(zuan)铣床 暴力U钻(zuan)(zuan)(zuan)钻(zuan)(zuan)(zuan)铣床低价销售(shou)。15028701518李(li)经理,沧(cang)州铁林(lin)机床有限生产大理石精密量具(ju)磨床?

加(jia)工范围14米(mi)*6米(mi)*3米(mi)的重型(xing)精密动(dong)柱bob手机综合 铣床数(shu)控U钻龙门钻床 龙门钻铣床低价销(xiao)售。定制大型(xing)龙门磨床。特价zxk2020? 28万? zxk2520d? 30万
xk6028? 76.6万(wan)     zxk6036  86.6万(wan)   zxk3636  66.6万(wan)  zxk2828  60.6万(wan)